Bakørkledning (panel) Bo-Du-Ju H1 - øvre - bakdører

L6040100030

NetWeight:
1.11

Alle dimensjoner er i mm og alle vekter i kg.