Bakørkledning (panel) Bo-Du-Ju H2 - bakdører

L6040200000

NetWeight:
2.60

Alle dimensjoner er i mm og alle vekter i kg.