Bakørkledning (panel) Bo-Du-Ju H2 - øvre - bakdører

L6040200030

NetWeight:
1.37

Alle dimensjoner er i mm og alle vekter i kg.