Generelle vilkår

 
1. Generelt
Følgende generelle vilkår gjelder fra 2024-01-01. De generelle vilkår gjelder, om ikke annet er skriftlig avtalt, alle leveranser av produkter og tjenester fra Modul-System AS. Vilkårene vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

2. Bestilling
Alle bestillinger skal gjøres skriftlig og er bindende. Kjøper oppfordres til å kontrollere at den mottatte ordrebekreftelsen samsvarer med bestillingen.

3. Leveringstid
Etter avtale. Som regel sendes varer fra vår fabrikk i Mullsjø innen syv (7) arbeidsdager fra bestillingsdato.

4. Leveringsvilkår
Fritt levert vårt lager Drammen (Ex Works, Incoterms 2010) om ikke annet er avtalt. Fri levering gjelder for alle bestillinger over 18 000 NOK eksklusive moms.

5. Risiko
Risiko for varer går over til kjøper når varen er levert eller overlatt til transportør. Hvis leveringstiden er utløpt, og kjøper selv unnlater å overta varer som er stilt til kjøperens disposisjon, har kjøper likevel risikoen for tap og/eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

6. Emballasje
Engangspaller og pallekarmer faktureres per stykk. Øvrig emballasje er inkludert i prisene.

7. Salgspant
Varer er å anse som Modul-Systems eiendom inntil varen er betalt i sin helhet.

8. Garanti
Modul-System gir fem (5) års garanti på egenproduserte varer, samt arbeid utført av Modul-System Service Center. For alle elektriske produkter gis det to (2) år. På øvrig sortiment gjelder produsentens garantivilkår. Ved påberopelse av garanti/reklamasjon gjelder faktura som garantibevis.

9. Reklamasjon og Retur
Reklamasjon skal meldes skriftlig til reklamasjon@modul-system.no så snart mangel oppdages.
Ved retur av varer skal dette forhåndsgodkjennes av Modul-System, og det skal tildeles et returnummer. Varer uten godkjenning og returnummer/returseddel vil ikke bli akseptert. Returnerte varer skal være uskadet og i uåpnet original emballasje. Det vil bli belastet et returgebyr på 15% av vareverdien, med et minimum på 500 NOK, i tillegg til fraktkostnader. Tidsfristen for retur, som ikke er garanti eller reklamasjon, er ti (10) arbeidsdager fra bestillingsdatoen. Spesial bestilte og/eller spesialproduserte varer kan ikke returneres.

10. Avtalt montasjetid hos Modul-System
Avbestilling av montasjetid hos Modul-System må skje senest 24 timer før avtalt tid. Ved manglende avbestilling eller uteblitt oppmøte faktureres en avgift på 1 495 NOK eksklusive moms.

11. Betalingsvilkår
Om ikke annet er avtalt, skal betaling skje innen ti (10) dager fra fakturadato. Forfalte fakturaer oversendes inkasso og renter, samt omkostninger vil påløpe.

12. Priser
Samtlige priser oppgis i Norske kroner (NOK) eksklusive moms, toll og frakt. Modul-System forbeholder seg retten til å justere priser uten varsel, og bekreftede bestillinger vil ha en gyldighet i tre (3) måneder. Etter denne perioden kan prisene justeres i henhold til gjeldende prisnivå på leveringstidspunktet.

13. Moms
Priser er å oppfatte som eksklusive moms. Moms tilkommer og spesifiseres på faktura etter gjeldende satser.

14. Force Majeure
Ingen av avtalepartene kan lastes for forsinkelser som skyldes hendelser utenfor deres kontroll, og kan påberope såkalt force majeure.

15. Tvister/Verneting
Eventuelle tvister mellom partene vedrørende forståelsen av disse vilkårene skal avgjøres ved voldgift i henhold til Tvistemålsloven, hvor Drammen Tingrett fastsettes som verneting.

Denne nettsiden bruker cookies.  Les mer

Akseptere