Generelle vilkår

 
Generellt
De generelle vilkår gjelder, om ikke annet er skriftlig avtalt, alle leveranser av produkter og tjenester fra Modul-System AS. Vilkårene vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

Bestilling
Alle bestillinger skal gjøres skriftlig og er bindende. Kjøper oppfordres å kontrollere at mottatt ordrebekreftelse er i.h.t bestilling.

Leveringstid
Etter avtale. Som regel sendes varer fra vår fabrikk i Mullsjø innen 7/syv arbeidsdager fra bestillingdato.

Leveringsvilkår
Fritt levert vårt lager Drammen (Ex Works, Incoterms 2010) om ikke annet er avtalt. 

Risiko
Risiko for varer går over til kunde når vare er levert eller overlatt til transportør. Om leveringstiden er kommet og kjøper selv unnlater å overta varer som er stilt til kundes disposisjon, har kjøper likevel risikoen for tap og/eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Emballasje
Engangspaller og pallekarmer faktureres stykkvis. Øvrig emballasje er inkludert i priser.

Salgspant
Varer er å anse som Modul-Systems eiendom inntill varen er betalt i si helhet.

Garanti
Modul-System gir 5/fem års garanti på egenproduserte varer, samt arbeid utført av Modul-System Service Center. For alle el-artikler, gis det 2/to år. På øvrig sortiment, gjelder produsentens garantivilkår.

Reklamasjon
Reklamasjon skal meldes skriftlig til reklamasjon@modul-system.no, så fort mangel oppdages. Ved påberopelse av garanti/reklamasjon, gjelder faktura som garantibevis.

Retur
Ved retur av varer, skal dette forhåndsgodkjennes av Modul-System og gis et returnummer. Returnerte varer skal være uskadd og i uåpnet original embalasje. Returgebyr på 15% av vareverdi, minimum 500 kr, og frakt, vil belastes kunde. Varer uten godkjenning og returnummer/returseddel vil ikke tas imot. Tidsfristen for retur, som ikke er garanti eller reklamasjon, er 10/ti dager. Spesial bestilte og/eller spesialproduserte varer tas ikke i retur.

Avtalt montasjetid hos Modul-System
For avbestilling av montasjetid (innen 24 timer før jobbstart, eller ikke oppmøte) faktureres med kr 1000,- eks mva.
 
Betalingsvilkår
Om ikke annet er avtalt, skal betaling skje innen 10/ti dager fra fakturadato. Forfalte fakturaer oversendes inkasso og renter, samt omkostninger vil påløpe.

Priser
Samtlige priser oppgis i Norske kroner (NOK) eks mva., toll og frakt. Modul-System forbeholder seg retten til å justeres priser uten varsel, og bekreftede bestillinger vil ha en gyldighet i 3/tre måneder og kan etter dette justeres tilsvarende prisnivået på leveringstidspunktet.

Moms
Priser er å oppfatte som eks mva. Moms tilkommer og spesifiseres på faktura etter gjeldende satser.

Force Majeure
Ingen av avtalepartene kan lastes for forsinkelser, som skyldes hendelser utenfor partenes kontroll, og kan påberobe så kalt force majeure.

Tvister/Vernting
Ved eventuelle tvister mellom partene, i.f.t forståelsen av disse vilkår, avgjøres ved voldgift i.h.t Tvistemålsloven, hvor Drammen Tingrett settes som verneting.

Denne nettsiden bruker cookies.  Les mer

Akseptere