Användarpolicy


Genom att besöka och använda Modul-Systems hemsida accepterar du vår policy utan begränsningar eller tillägg. Utöver vår egen policy gäller självklart samtliga tillämpliga lagar.


INNEHÅLL

Modul-Systems webbplats innehåller information om Modul-System produkter och Modul-System marknadsföringsprogram. Modul-Systemprodukter som visas här kan endast köpas av dotterbolag och auktoriserade återförsäljare i Europa.

Allt material på de här sidorna är enbart avsett att informera. Det skall och kan inte jämföras med den utförliga och detaljerade information du får genom direktkontakt med en auktoriserad Modul-System- återförsäljare.

Vi eftersträvar att informationen på de här sidorna skall vara så heltäckande som möjligt, men Modul- System förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förhandsinformation, ändra innehållet avseende bl.a. modeller, utrustning, specifikationer och tillgång.


PRISER PÅ MODUL-SYSTEM

Den eventuella prisinformation du finner här på sidorna är enbart vägledande och inte fastställda försäljningspriser. Priserna utgör rekommenderade försäljningspriser och kan variera mellan olika auktoriserade Modul-System-återförsäljare. Varje köp av en produkt från Modul-System regleras i ett individuellt köpekontrakt, som tydligt anger villkor och förutsättningar.


ANVÄNDANDET AV COOKIE-TEKNIK

Modul-System utnyttjar s.k. cookie-teknik för att kunna se hur våra besökare använder webbplatsen för att kunna utveckla och förbättra Modul-System webbplats så att du och andra besökare får den information som söks. Modul-System registrerar inte några uppgifter om individuella besökare med den här tekniken och det finns ingen lagrad information om någon enskild användare. Observera att du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller att den varnar dig när sådana skickas.


PERSONLIGA DATA/ANVÄNDARUPPGIFTER

Alla personliga uppgifter du lämnar till Modul-System via vår webbplats kommer enbart att nyttjas av Modul-System för att höja servicen till dig. Modul-System gör allt för att skydda och lagra dessa personliga uppgifter i enlighet med de krav som ställs på data av den här typen. Modul-System kommer inte att använda dina uppgifter för att vidarebefordra någon information du inte efterfrågat. Modul-System delger eller säljer heller inte några uppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Modul-System är inte tvingad eller skyldig att ta del av den information besökare på den här webbplatsen delger och har heller inget ansvar eller skyldighet att agera utifrån någon typ av användarinformation via webbplatsen. Modul-System förbehåller sig också rätten att regelbundet kontrollera användarinformationen och även radera sådan information utan motivering.


COPYRIGHT

Allt innehåll på webbplatsen är skyddat med copyright. Du får bara nyttja informationen i text, bilder, grafer etc för ditt eget, icke-kommersiella bruk och det är inte tillåtet att reproducera, modifiera, överföra, licensiera eller publicera något från webbplatsen, i sin helhet eller delvis, utan ett på förhand erhållet skriftligt tillstånd från Modul-System.


VARUMÄRKEN

Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på webbplatsen tillhör Modul-System HH AB i Sverige eller tredje parter. Det är förbjudet att nyttja, ladda ner, kopiera eller distribuera dessa i någon form utan skriftligt tillstånd från Modul-System HH AB tredje part, i förekommande fall.


HYPERLÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra, helt fristående internetsidor. Modul-System har inget ansvar för att sådana sidor är korrekta och uppdaterade. Modul-System har absolut inget ansvar för andra hemsidors innehåll, utan tillhandahåller länkar som ren service till våra besökare. Länkning och besök på övriga hemsidor via Modul-System webbplats sker alltså helt på egen risk.


INGA GARANTIER FÖR SIDANS GILTIGHET

Modul-System eftersträvar att hålla materialet på Modul-System webbplats aktuellt och riktigt, men kan inte ställas till svars för innehållets giltighet. Webbplatsen, och all dess information, tillhandahålls besökaren i rent upplysningssyfte och måste accepteras i befintligt skick utan några garantier - vare sig uttryckta eller antydda.


ANSVARSBEGRÄNSNING

Modul-System avsäger sig allt ansvar för alla typer av skador - direkta, indirekta, avsiktliga eller oavsiktliga - som skulle kunna uppstå genom besök på Modul-System webbplats. Detta omfatttar även virus och de följdskador dessa kan åstadkomma på din datorutrustning och ditt datainnehåll. Uppgifterna på Modul-System webbplats kan inte heller nyttjas för ekonomiskt skadestånd.


UPPDATERING AV POLICY

Modul-System förbehåller sig rätten att uppdatera webbplatsens policy när helst vi finner det motiverat och du är välkommen att besöka den här webbplatsen regelbundet för att ta del av den aktuella policyn.

Denne nettsiden bruker cookies.  Les mer

Akseptere