Hjemlevering

Hjemlevering

-

Transport av varer fra transportmottak til sluttmottakeren og fullføring av det "siste steget" i forsyningskjeden er avgjørende i dagens e-handelverden.

Økningen i e-handel har økt antallet og hyppigheten i hjemleveringer, særlig i tungt befolkete og urbane områder. Stadig hyppigere hjemleveringer i utbygde områder bidrar sterkt til trafikkøkning og karbonutslipp. Suksessen til klimaforhandlingene i Paris fremmer en progressiv innstramming av kjøretøyers grenseverdier for CO2-utslipp rundt om i verden, noe som uunngåelig fører til en gradvis utfasing av fossilt brensel. Når myndighetene forplikter seg til å oppnå nullutslipp, øker kjøretøyprodusentene innsatsen sin dramatisk for å imøtekomme et økende kundebehov for bærekraftige kjøretøyer.

Logistikkselskaper søker måter å takle klimaendringene på. Elektrifisering av kjøretøy er i økende grad i tankene til operatører der miljømessig bærekraft er avgjørende for fremtiden til vedkommendes virksomhet.

Thomas Johansson, som er nestleder i Modul-System, utstyrsleverandør for varebiler, har førstehåndskjennskap til disse trendene i markedet for lette nyttekjøretøyer (LCV). Thomas forklarer hvordan elektrifisering av varebiler "virkelig er den store trenden for øyeblikket. Det er sannsynlig at elektriske varebiler vil begynne å ta over markedet. Dette kommer til å skje saktere enn for personbilmarkedet, men varebilmarkedet, som tradisjonelt ligger noen år bak, vil uunngåelig følge den samme trenden.”

 

 

"Amazon-effekten"

E-handel fortsetter å være en vekstfremmer for mange bedrifter. “Amazon-effekten” henspiller på den dramatiske endringen i handlemønstre og kundenes forventninger som har blitt skapt av det nye, konkurransedrevne landskapet innen e-handel, der økningen i stor grad fremmes av netthandelen Amazon.

Forbrukere krever stadig mer praktiske alternativer for rask og gratis levering. Dette legger press på andre virksomheter for bokstavelig talt å levere den ideelle opplevelsen. Den perfekte leveringsopplevelsen spiller en viktig rolle for kundetilfredsheten og bidrar i betydelig grad til at kunden kommer tilbake. Amazon-effekten er i stor grad ansvarlig for økningen i hjemmeleveringer, og er en drivkraft i sektoren for pakkeleveringer.

 

 

LCV-er leder an

Fordi mange byer vurderer å forby gjennomgangstrafikk fra sentrum fullstendig, er lastebiler stadig mer uønsket. På bakgrunn av dette øker salget av LCV-er og elektriske varebiler.

Elektriske varebiler sørger for en stadig mer populær løsning på utfordringer tilknyttet hjemmelevering. I soner der det er krav til lave utslipp og nullutslipp, blir elektriske varebiler stadig mer benyttet. Elektriske varebiler kan ikke bare skryte av null utslipp og ubegrenset tilgang til nullutslippssoner i urbane områder, de tilbyr også et bærekraftig og kostnadseffektivt alternativ for mange organisasjoner.

I tillegg til lavere vedlikeholds- og driftskostnader enn tilsvarende alternativer med dieseldrift gir elektriske varebiler andre fordeler i form av skatt og kostnadsbesparelser fra myndighetenes "grønne" insentivordninger. 

Deutsche Post DHL Group har den største elektriske flåten i Tyskland i dag. Sammen med Ford har gruppen utviklet StreetScooter WORK XL. StreetScooters avgir verken karbonutslipp eller lokal luftforurensning. Som en del av sin ambisiøse GoGreen-kampanje, planlegger konsernet å erstatte hele leveringsflåten for post og pakker på mellomlang sikt med elektriske kjøretøy som lades med elektrisitet generert fra fornybare energikilder.

Mens mange pakker som leveres daglig er kjøpt fra Amazon, har de inntil nylig blitt levert av mange forskjellige speditører. Nylig opprettet imidlertid Amazon en ordning der underleverandører kan benytte seg av lokale speditører og levere pakker ved hjelp av Amazon’s new fleet. Amazon kunngjorde at de planlegger å sikre at alle forsendelser i fremtiden blir utført med null netto karbonutslipp. Detaljhandelgiganten har som mål å sikre at 50 % av alle forsendelser vil ha en nettoverdi på null i løpet av 2030. Som et resultat av dette prosjektet vil Amazons flåte innebære elektrifisering, og 100 varebiler av typen EV Mercedes Benz Sprinter er allerede kjøpt inn med planer for bruk i Tyskland.

 

 Image: DPDHL

 

Utstyrssektoren legger frem prognoser for fremtiden

Mens organisasjoner som prioriterer utfordringer knyttet til bærekraft er de første til å hoppe om bord nå som elektriske varebiler blir billigere, blir de førstevalget for mange flåteeiere.

I samarbeid med det globale logistikkfirmaet DPD har Renault nylig lansert et elektrisk og autonomt LCV-konsept for levering i byområder. EZ-PRO består av en bemannet leveringstjeneste som er koblet virtuelt sammen med opp til fire lastbærende plattformer, utformet for bruk i bysentra. DPD, som leverer 4,8 millioner pakker per dag over hele verden, samarbeidet med Renault for å identifisere realistiske bruksscenarioer og vil fortsette med å påvirke design og bruk av EZ-PRO.

 

Innredning av elektriske varebiler

For Modul-System er varebilserien Modul-Express et raskt voksende forretningsområde. I forkant av de andre monterer allerede Modul-System lettvektsreoler, gulv- og skottløsninger for å sikre at varebilen opprettholder nyttelasten sin. Ultrahøystyrkestål brukes for i vesentlig grad å redusere vekten på tilbehøret. Fra ultralette skott og ekstraseter til gulvbelegg og hylleløsninger, omfatter allerede Modul-Systems nåværende sluttløsning mange av kravene fra elektriske varebiler. 

Selvsagt vil elektrifiseringen av varebiler føre til at det oppstår ekstra krav. Fordi vekten har en innvirkning på rekkevidden til et elektrisk kjøretøy, kan det ikke understrekes mange nok ganger at materialene som benyttes, må være så lette som mulig. Dessuten er elektriske biler tyngre enn sine drivstoffdrevne motstykker, noe som ytterligere reduserer rekkevidden, men også lastekapasiteten. Dermed blir lettvektsinteriøret som installeres av Modul-System, enda viktigere.

 

 

Med elektriske varebiler er det ikke mulig å bore rett gjennom gulvet i kjøretøyet, da det er risiko for å skade kjøretøyets batteri og ledningssystem. Med Modul-Floor blir det lagt på beslag ved hjelp av et aluminiumsgulv med skinner, og utstyr festes til de ekstra skinnene. I fremtiden er det også sannsynlig at sidene på et kjøretøy ikke er egnet for boring. Modul-System limer allerede skinner til sidene på elektriske biler for å sørge for trygg og sikker posisjonering av inventar.

Thomas Johansson anser ikke monteringsarbeid tilknyttet elektriske biler som en ulempe når det kommer til markedsføring. Tvert imot faktisk. Etterhvert som trendene utvikler seg i LCV-markedet, er det viktig å være i forkant av alle andre. "Å ha bra utstyr montert på et kjøretøy kan øke annenhåndsverdien."

 

MODUL-EXPRESS

Denne nettsiden bruker cookies.  Les mer

Akseptere