En guide til WLTP for LCV-markedet | Modul-System

En guide til WLTP for LCV-markedet | Modul-System

-

 

Produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøyer (LCV-er) må gjennomføre en rekke tester for å verifisere at de overholder regelverket før de sender kjøretøyene sine ut på markedet. I september 2019 må LCV-er gå over til en slik test.

Siden 1980-tallet har laboratorietester blitt brukt til å måle bilens drivstofforbruk, C02- og forurensende utslipp. Testene følger standardiserte prosedyrer som kan gjengis, noe som åpner for sammenligning av resultater. Under forhold som er definert i EUs lovgivning var testen for den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) basert på teoretiske kjøresykluser for å teste forskjellige bilmodeller og la forbrukerne sammenligne resultatene.

Opp gjennom årene har imidlertid endringer i teknologi og kjøreforhold ført til at denne testen ikke lenger er relevant for dagens moderne bilkjøring.

Som følge av dette utviklet EU en ny test som trådte i kraft i 2017 med forskjøvet overgang. Den nye testen kalles Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). WLTP ble utviklet som en global test for å muliggjøre verdensomspennende sammenligninger av forbruksverdier for drivstoff, og EU og andre regioner kan bruke testen på ulike måter i tråd med individuelle veitrafikklover. WLTP endrer dramatisk hvordan nye kjøretøyer vurderes i forhold til miljøpåvirkningen.

I motsetning til den gamle NEDC-testen som utnyttet verdier basert på en teoretisk kjøreprofil, ble den nye WLTP-testen utviklet ved hjelp av faktiske kjøredata. Disse dataene ble samlet inn fra hele verden med sikte på bedre å representere et bredt spekter av kjøreprofiler.

Testen vurderer biler sett fra perspektivet til forskjellige gjennomsnittshastigheter og en rekke kjørefaser, fra bremsing og stopp, til akselerasjon. Den ser også på energiforbruksverdier for alternative drivlinjer, samt rekkevidden på elektriske kjøretøyer. Hver drivlinjekonfigurasjon testes for en biltypes letteste og tyngste versjon. WLTP gir et langt mer nøyaktig grunnlag for å beregne bilens drivstofforbruk og dens utslipp, og dermed gi kundene mer realistiske data som bedre reflekterer bilens ytelse på vei.


 Drivstofforbruk og C02-utslipp

Drivstoffeffektivitet reflekterer forholdet mellom tilbakelagt distanse og drivstofforbruk som kreves for å tilbakelegge den oppgitte avstanden. Det er en direkte sammenheng mellom hvor mye drivstoff en bil forbruker og mengden C02 den slipper ut.

Siden den forskjøvne overgangen fra NEDC til WLTP begynte i september 2017, har enkelte biler verdier fra begge testene. Sammenlignet med NEDC er WLTP en lengre og strengere test, noe som resulterer i en mer realistisk fremstilling av kjøring i den virkelige verden. Som en konsekvens av dette, viser WLTP utvilsomt høyere C02-verdier for testkjøretøyer enn de som vises av NEDC. Disse verdiene viser ikke en endring i bilens drivstofforbruk, men en mer representativ avspeiling av miljøpåvirkningen denne har.
Virkningen av WLTP

De store forbedringene i testprosessen tar sikte på å gi et mye mer nøyaktig grunnlag for å beregne bilens drivstofforbruk og utslipp. Personbiler registrert etter 1. september 2018 er nå underlagt WLTP, og overgangen gjelder for alle LCV-er fra 1. september 2019. Ved å sørge for en bedre tilnærming til kjøreforhold i den virkelige verden gir WLTP et mer informativt grunnlag for å ta avgjørelser, enten man skal gå til innkjøp av en personbil eller en flåte av LCV-er.

Siden 1992 har EU pålagt strenge begrensninger på utslipp fra kjøretøyer. Skatte- og kostnadsbesparelser er en del av regjeringens tiltak som er iverksatt for å stimulere til bærekraftig praksis og redusere skadelige karbonutslipp. Tallene for CO2-utslipp hentet fra testing brukes til å fastsette skattesatser.  Fordi denne nye testprosessen er langt strengere, blir C02-verdiene høyere. Dette kan føre til at mange kjøretøy havner i en høyere skatteklasse. Det gjenstår å se hvordan myndighetene vil reformere C02-basert skattlegging for å unngå å straffe nye kjøpere og avskrekke bedrifter fra å investere i grønnere flåtekjøretøyer.

Tidligere ble testingen gjennomført på kjøretøy uten last og bare med standardutstyr. Ifølge WLTP må det nå gjennomføres ytterligere testing for å gjenspeile de ulike utstyrspakkene som er tilgjengelige. Ytterligere utstyrsalternativer kan øke bilens vekt, noe som betyr at mer drivstoff forbrukes for å holde kjøretøyet i bevegelse, og som følge av dette, at mer C02 slippes ut.

Vekten av produktene montert i en varebil kan påvirke hvilken avgiftsgruppe kjøretøyet kommer i. Dermed er en lavere vekt en fordel når du kjøper et kjøretøy, fordi avgiften  sannsynligvis er lavere. Selv om dette ikke behøver å være en betydelig sum for et enkelt kjøretøy, må antall biler i flåten tas i betraktning, og da kan kostnadene snart bli store. Det bør være mulig å bestille et nytt kjøretøy, uten for eksempel tunge gulvplanker av kryssfiner, og i stedet velge et lett, modulært gulvsystem. Modul-System tilbyr allerede en modulær gulvløsning som i gjennomsnitt er ca 20 % lettere enn et gulv i kryssfiner. På samme måte kan produsentens ultralette skottløsning gi potensielle vektbesparelser på opptil 50 %. Som et konkurransefortrinn kan det nevnes at alle Modul-Systems produkter er utformet med tanke på vekt, noe som gjør dem til et mer relevant valg i lys av endringene som kommer med WLTP.

Denne nettsiden bruker cookies.  Les mer

Akseptere