Guide til elektriske varebiler – 2019-utgaven

Guide til elektriske varebiler – 2019-utgaven

-

Forandring er på vei i markedet for lette nyttekjøretøy (LCV). Mens diesel for tiden brukes av de aller fleste produsentene, er det flere som jobber for å tilby bærekraftige alternativer. Fordi bedrifter forbereder seg på strengere utslippskrav og leter etter måter å løse klimautfordringene på, er den elektriske varebilen et levedyktig alternativ, enten du eier én varebil eller en hel flåte. E-handel og bølgen av hjemleveringer gjør at bransjen er i endring, særlig i urbane områder. Elektrifisering av varebiler har en stadig større plass i tankene til operatører der bærekraft er avgjørende for virksomhetens fremtid.

 

Hvorfor oppgradere til en elektrisk varebil?

Elektriske kjøretøyer gir betydelige fordeler til enhver bedrift, og viktigst av alt sørger de for finansiell effektivitet. Elektrisiteten som forbrukes av kjøretøyet og benyttes til å lade det, er betydelig billigere enn tilsvarende diesel. På samme måte er servicebesøk med en elektrisk varebil en relativt lav kostnad. Det er ingen motor å vedlikeholde, og dermed er det færre deler å inspisere og erstatte på årsbasis. Det er stadig enklere å finne ladepunkter for å fylle opp bilens batterikapasitet. Det tar rundt 20 minutter å lade et elektrisk kjøretøy, noe som gir en rekkevidde på ca. 240 kilometer med stillegående kjøring.

I tillegg til lavere vedlikeholds- og driftskostnader gir elektriske varebiler andre fordeler i form av skatt og kostnadsbesparelser fra regjeringens "grønne" insentivordninger. Det store antallet diesel- og bensinvarebiler som er i drift rundt om i verden, er store bidragsytere til karbonutslipp, særlig i bysentra. I motsetning til kjøretøyer som drives av fossilt brensel, kan elektriske varebiler skryte av null avgassutslipp. Fordi myndigheter over hele verden forplikter seg til å oppnå null utslipp, er det mange fordeler ved å kjøpe en elektrisk bil. Fra skattebesparelser og støtteordninger til fritak fra rushtidsavgifter finnes det finansielle fordeler for både sjåfører og flåter.

Å drifte en flåte av elektriske kjøretøyer vil også forbedre organisasjonens image. I tillegg til de reduserte driftskostnadene på lang sikt er det grønne skiftet flott for publisitet, sett fra et markedsføringsperspektiv.

 

 

Hvilke produsenter utnytter dette elektriske alternativet?

Særlig Nissan og Renault har et etablert omdømme i det elektriske varebilmarkedet, med de to markedslederne  Nissan e-NV200 og Renault Kangoo ZE.

De første enhetene av den nye helelektriske  e-Crafter fra Volkswagen  har allerede blitt overlevert til en håndfull store kunder i Tyskland, Storbritannia, Sverige og Nederland. Det er bestemt at kjøretøyet skal slippes for salg på markedet i midten av 2019. Hele pakken med sikkerhetssystemer fra tilsvarende utgave med diesel er overført og varebilens smidige håndtering er i stor grad beholdt.  

Mercedes-Benz skalerer opp innsatsen på sin elektriske varebilproduksjon med eSprinter og eVito. Den større eSprinter vil bli tilgjengelig i 2020, mens den mindre, lettere eVito bør være i salg sent i 2019. Begge kjøretøyene har forhjulsdrift, og dermed forhindrer ikke det elektriske systemet kapasiteten til lastevolumet.   

Sammen med Ford har Deutsche Post DHL Group samarbeidet om å produsere StreetScooter WORK XL. Varebilen er basert på et Ford Transit-chassis utstyrt med en batteri-elektrisk drivlinje og et karosseri som er designet og bygget i henhold til spesifikasjonene til Deutsche Post DHL. StreetScooters avgir verken karbonutslipp eller lokal luftforurensning. Som en del av sin ambisiøse GoGreen-kampanje planlegger konsernet å erstatte hele leveringsflåten for post og pakker på mellomlang sikt med elektriske kjøretøy som lades med elektrisitet generert fra fornybare energikilder.

 

Hva bør man ta med i betraktning?

Når du vurderer kjøp av en elektrisk bil, er avstanden du klarer å tilbakelegge på en enkelt ladning en avgjørende faktor. Fra virkningene av kaldt vær eller bruk av airconditioning til ekstra nyttelast eller passasjerer er det flere faktorer som negativt kan påvirke en oppgitt rekkevidde.

I dag er imidlertid rekkeviddeangst stadig mer irrelevant. Renault Kangoo ble oppgradert til å klare en rekkevidde på over 270 kilometer, noe som tilsvarer omtrent 200 kilometer i virkeligheten. Rett i hælene på Renault kunngjorde Nissan en oppgradering av e-NV200 og annonserte ny og forbedret rekkevidde på 280 kilometer. Renault gjennomførte en undersøkelse som viste av avstanden som tilbakelegges av den gjennomsnittlige varebilsjåføren på én dag, er rundt 110 kilometer, slik at den oppgitte rekkevidden for de fleste elektriske varebiler er tilstrekkelig. I tillegg har mange elektriske modeller funksjon for oppvarmede seter og mulighet for å varme opp kupéen mens de fortsatt er plugget inn. Slike funksjoner bidrar til å redusere belastningen på batteriet ved kjøring.

Selvsagt er langturer kun mulig hvis du vet at det vil være ladefasiliteter underveis og når du kommer frem til bestemmelsesstedet. På samme måte er det viktig å ta med tiden det tar å lade opp varebilen i regnestykket. Følgelig er kurérfirmaer i bysentra, lokale myndigheter, kommunale verk, små- og mellomstore bedrifter og frittstående kjøpmenn blant de organisasjonene eksperter tror vil ha nytte av å oppgradere til elektriske biler.

Lastekapasitet og enkel lasting er ytterligere to viktige faktorer å vurdere når du kjøper en ny varebil, elektrisk eller ikke. Å plusse på vekt har negativ effekt på energiforbruket hos alle varebiler. En elektrisk varebil står ikke på noen som helst tilbake for tilsvarende dieseldrevne motparter når det kommer til å frakte store laster. Nissan e-NV200 for eksempel, har samme lastevolum som sin tradisjonelle motpart. I tillegg har den faktisk en nyttelast på 770 kg, som er rundt 40 kg mer enn dieselversjonen. Tilsvarende har Renault Kangoo ZE en nyttelast på 650 kg, som er 20 kg mer enn en standard Kangoo-varebil.

Batteriene i en elektrisk varebil står for en stor del av bilens vekt. Videre er det slik at dess større rekkevidde som kreves, jo høyere blir batterivekten. For å kompensere for denne vekten og for å ivareta varebilens nyttelastkapasitet er det viktig å innlemme lette stativsystemer og andre lettvektselementer i kjøretøyet. Ultrahøystyrkestål reduserer vekten på stativprodukter vesentlig, mens det ikke går på bekostning av sikkerhet eller kjøretøyets nyttelast. Med elektriske varebiler er det en større risiko for å skade kjøretøyets batteri og ledningssystem ved festing av beslag når det bores direkte inn i gulvet. Som følge av dette kan det vurderes å installere ugjennomtrengelige gulv med lim for å unngå unødvendige skader.

 

  

  

Er strøm fra kontakten fremtiden?

Norge er i dag verdens ledende innen bruk av elektrisk kjøretøy. Fra skattefritak og mva-fritak på kjøp, til gratis parkering og lading, skyldes denne suksessen en rekke lokale og nasjonale insentiver. Norges hovedstad, Oslo, har også bidratt til utplassering av en robust ladeinfrastruktur.

Bilprodusenter rundt om i verden endrer holdningene sine til elektriske kjøretøyer. Suksessen til klimaforhandlingene i Paris fremmer en progressiv innstramming av bilers grenseverdier for CO2-utslipp rundt om i verden, noe som uunngåelig fører til en gradvis utfasing av fossilt brensel. Produsenter øker innsatsen sin dramatisk for å imøtekomme et økende kundebehov for bærekraftige kjøretøyer, ettersom bedrifter søker måter å løse klimautfordringene på.

Tilsvarende har den raske veksten i salg av elektriske kjøretøy i Kina hatt en innvirkning. Kina er nå verdens største marked og domineres av nasjonale produsenter. På grunn av dette er ikke-kinesiske produsenter desperate etter å lykkes i dette ekspanderende markedet og ivrige etter å unngå at de kinesiske konkurrentene lykkes med å eksportere produktene sine.

Bilindustrien og myndighetene rundt om i verden støtter overgangen til elektriske kjøretøyer for både enkeltstående og kommersielle flåteoperatører. Nyere forskning utført av Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen avslørte at miljømessig bærekraft er høyt prioritert for bedriftsflåter. Globale data viste at 66 % av småbedrifter spår at flåtene deres vil være helelektriske i løpet av de neste 20 årene, og 50 % forventer at dette skjer på halve tiden.

  

Kontakt vårt team for mer informasjon om Modul-Systems produkter og ombygginger til elektriske varebiler.  

Denne nettsiden bruker cookies.  Les mer

Akseptere